تعرفه‌ طراحی گرافیک

تعرفه طراحی لوگو، آرم و نشانه

تعرفه طراحی گرافیک به مولفه های بسیاری زیادی وابسته است، از کیفیت طراحی، جذابیت و ارتباط بصری آن، همگی در قیمت نهایی تاثیرگذار خواهند بود.

طراحی نشانه نوشتاری

لوگو تایپ یا مونو گرام
1,500,000 تومان

ارائه 5 اتود

طراحی نشانه تصویری

آرم
1,500,000 تومان

ارائه 5 اتود

طراحی نشانه ترکیبی

آرم و لوگوتایپ
2,200,000 تومان

ارائه 5 اتود

طراحی کاراکتر

شخصیت پردازی
3,000,000 تومان

ارائه 3 اتود

فهرست